Czy warto zaciągać pożyczki dla firm?

Pożyczka biznesowa to krótkoterminowy instrument finansowy wysokiego ryzyka, który jest wykorzystywany przez firmy do finansowania określonych projektów lub operacji. Najczęstszym zastosowaniem pożyczki biznesowej jest sfinansowanie zakupu zapasów, sprzętu lub innych...