• Pies to najlepszy przyjaciel człowieka
img

Przewlekła niewydolność nerek u psa - objawy i przebieg choroby

Celem poniższego artykułu jest przedstawienie objawów, przyczyn i przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Zatem rozpoczynając od przyczyn ukazuje się, że choroby związane z swoistym występowaniem tak zwanej przewlekłej niewydolności nerek to przede wszystkim: - ,,idiopatyczne” zapalenie aspektu tkanki śródmiąższowej nerek; - tak zwana amyloidowa, gdzie białko odkłada się w sposób pozakomórkowy w poszczególnych narządach, w tym również w nerkach. Następnie wskazuje się kolejno  leptospiroza i babeszjoza, jak i również  wstrząs anafilaktyczny, choroby nowotworowe nerek oraz wielotorbielowatość nerek. Musimy również ukazać takie przyczyny jak: hiperkalcemia, ostre zapalenie nerek, zaburzenia działania swoistego układu immunologicznego, jak i również zakażenia bakteryjne czy nefropatia cukrzycowa. Poza tym trzeba wskazać na urazy oraz niewydolność serca.

Ukazuje się również, iż odkryta została również zależność między rasą psa, a dość mocno zwiększoną częstotliwością występowania wspomnianej choroby. Musimy również mieć na uwadze, że zazwyczaj niewydolność ta pojawia się jako skutek zupełnie innej choroby nerek, do której jednocześnie wiele ras wykazuje w sposób genetyczny uwarunkowane licznych skłonności. Do ras można między innymi zaliczyć: Golden retriever, Bull terier, Cairn terier, Beagle, jak i również owczarek niemiecki, berneński pies pasterski oraz samojed . Specjaliści zauważają, że ową skłonność do ,,PNN” wykazują również poszczególne zwierzęta w tak zwanym zaawansowanym wieku.  Następnym zapytaniem jakim zadajemy jest ,,jak wygląda przebieg tej choroby”. Ukazuje się, że podczas swoistego przebiegu niewydolności nerek następuje w sposób stopniowy zanikanie poszczególnych czynności narządowych. Do jej efektów zalicza się kolejno: nieprawidłową filtrację krwi, a następnie złe zarządzanie odpadami i zaburzenia produkcji hormonów. Jednak licznym dysfunkcjom podlega gospodarka płynami oraz elektrolitami, gdzie zostaje zachwiana równowaga kwasowo zasadowa każdego organizmu.

Musimy mieć również na uwadze, iż owe nerki posiadają dużą rezerwę czynnościową. Skutkuje to tym, że przy dużym spadku bądź zaniku funkcjonalności licznych komórek narząd ten spełnia dane mu zadanie. W związku z czym zupełnie zdrowe komórki zwiększają wydajność. Jednak cecha ta dramatycznie opóźnia wykrycie poszczególnych zaburzeń funkcjonowania naszych nerek. Poza tym kliniczne objawy owej niewydolności są widoczne przy siedemdziesięciu pięciu procentowym uszkodzeniu występującego miąższu narządu. Wskazuje się również, że w pierwszym stadium tejże choroby organizm ,,zastosowuje” wymienione powyżej mechanizmy z grupy wyrównawczej, co jednocześnie w sposób praktyczny uniemożliwia swoiste rozpoznanie zwierzęcia.

Poza tym badanie moczu na wspomnianym etapie może również wykazać zaburzenia zagęszczania i obecność poszczególnych składników niepożądanych. Kolejnym, a zarazem ostatnim aspektem w tym tekście jest przedstawienie objawów przewlekłej niewydolności nerek. Wskazuje się, że niektóre reakcje wynikają ze swoistego odwodnienia, natomiast zupełnie inne ze swoistego zakwaszenia tegoż organizmu. Musimy pamiętać, że uszkodzone nerki wydalają do obecnego obiegu nienormatywną ilość tak zwanej reniny, która jest jednoczenie odpowiedzialna za wzrost występującego ciśnienia tętniczego. Zaznacza się, że nadmiar prowadzi jednocześnie do licznych zaburzeń pracy owego serca. Poza tym mamy również na uwadze, że owe  zaburzenia równowagi fosforu oraz wapnia powodują tak zwaną wtórną nadczynność przytarczyc. W związku z czym wapń nie występuje w zaawansowanym stadium wskazanej choroby przyswajany jednocześnie z pokarmu. Skutkuje to tym, ze jego stężenie w owej surowicy wyrównywane jest dzięki poborowi tegoż składnika z kości. 

   Podsumowując zazwyczaj niewydolność pojawia się jako skutek zupełnie innej choroby nerek, do której jednocześnie wiele ras wykazuje w sposób genetyczny uwarunkowane licznych skłonności.

Zobacz również