• Pies to najlepszy przyjaciel człowieka
img

Przewlekła niewydolność nerek - diagnostyka i leczenie

W artykule tym zostanie przedstawiony aspekt diagnostyki oraz leczenia przewlekłej niewydolności nerek. Wskazuje się, że dla wykrycia tejże choroby na dość wczesnym etapie duże znaczenie ma swoisty wywiad z właścicielem. Jednak lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie polegające w szczególności na dokładnych oględzinach oraz osłuchaniu określonego zwierzęcia. Poza tym należy również dokonać pomiaru ,,temperatury ciała”. Co dalej? Następne w kolejce jest aspekt badania moczu, które w momencie wykazania jednego z typów anomalii stanowi podstawę do kolejnych badań diagnostycznych. Zaznacza się również, że profilaktycznie powinno się je wykonywać co pewien czas (najlepiej co kilka miesięcy). Taka sama zasada zalecana jest również u zdrowego zwierzęcia. Ukazuje się również, że podwyższone stężenie kreatyniny oraz mocznika potwierdzone zostaje analizą krwi co skutkuje również podejrzeniem ,,PNN”.

Musimy również pamiętać, iż oprócz badania krwi obwodowej powinno się również wykonać morfologię oraz rozmaz. Swoiste badanie USG nerek zwierzęcia pozwala jednocześnie określić rodzaj oraz obszar zmian, jeśli jednak takowe już zaistniały. Analiza owego ciśnienia tętniczego może wspomóc diagnozowanie tak zwanej mocznicy. Wykazana została również znacząca zależność między postępującymi tam zmianami patologicznymi nerek, a wskazanym wzrostem tak zwanego ciśnienia tętniczego. W omawianym przypadku naszych zwierząt pomiar pod względem bezpośrednim może być za bardzo inwazyjny, a co za tym idzie pośredni zbyt niemiarodajny. Wskazuje się zatem, że dość wczesne zdiagnozowanie tak zwanego ,,PNN” pozwala na radykalne podjęcie owych kroków spowalniających jednocześnie chorobę, co jednoznacznie przyczynia się do swoistego wzrostu jakości oraz długości życia naszego zwierzęcia. Jak jednak wygląda leczenie?

Zatem w przypadku dość przewlekłej niewydolności nerek naszego zwierzęcia trudno jest mówić o jakimkolwiek  leczeniu. W związku z czym podjęte działania skutkują powstrzymywaniem postępujących konkretnych procesów chorobowych. W związku z czym zniszczone nefrony nie mogą podlegać odbudowie, a co za tym można wskazać w wyniku tego zwierzę do końca swoich chwil życia powinno stosować odpowiednią dietę i otrzymywać również farmaceutyki. Wskazuje się, że odpowiedni kształt leczenia farmakologicznego zależny jest od przyczyn, jakie leżą u podstaw wystąpienia wspomnianego już PNN. 

Zobacz również